Skip to content

Twoja firma lub instytucja też potrzebuje zmniejszyć zużycie energii, znaleźć oszczędności lub pozyskać dofinansowanie na inwestycję?

Zapraszamy do współpracy!

AUDYTY ENERGETYCZNE
i BIAŁE CERTYFIKATY

Pomagamy zaoszczędzić energię i sfinansować inwestycję

PRODUKTY / USŁUGI

OŚWIETLENIE
LED

Zwiększoną skuteczność świetlną od poprzednich generacji oświetlenia, takich jak świetlówki, które zawierają rtęć …

BMS
INTEGRACJA

Building Managment Systems (Systemy zarządzania budynkiem), w skrócie nazywane BMS, to platforma do zarządzania i monitorowania …

AUDYT ENERGETYCZNY
OŚWIETLENIA

Wykonujemy audyty oświetlenia dla firm i instytucji, by mogły ubiegać się o dofinansowanie z RPO, NFOŚiGW, Funduszy Norweskich …

BIAŁE
CERTYFIKATY

Zwiększoną skuteczność świetlną od poprzednich generacji oświetlenia, takich jak świetlówki, które zawierają rtęć …

ROZWIĄZANIA
FOTOWOLTAICZNE

Building Managment Systems (Systemy zarządzania budynkiem), w skrócie nazywane BMS, to platforma do zarządzania i monitorowania …

STACJE ŁADOWANIA

Wykonujemy audyty oświetlenia dla firm i instytucji, by mogły ubiegać się o dofinansowanie z RPO, NFOŚiGW, Funduszy Norweskich …